XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

XXXVI Zjazd
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zdrowie dziecka wyzwaniem dla pediatry

Warszawa - spotkanie online
17-19 czerwca 2021

Zaproszenie

 Szanowni Państwo,


Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2021 r. w Warszawie – i po raz pierwszy będzie miał formułę spotkania on-line.


Trwająca pandemia COVID-19, choć uniemożliwia bezpośrednie spotkania w dużym gronie, nie pozbawiła nas jednak możliwości nauki, wymiany doświadczeń, rozmów – wszystkiego, co pozwala nam jeszcze lepiej pomagać naszym pacjentom. Do tego ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności już teraz serdecznie Państwa zapraszamy!


Wykłady i warsztaty będą transmitowane na żywo, na specjalnie dedykowanej wydarzeniu platformie internetowej. Przez cały czas ich trwania będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań i włączania się do dyskusji z prowadzącymi. Zaplanowaliśmy niezwykle bogaty program naukowy, w którym każdy lekarz znajdzie tematy ważne i praktyczne, a także najnowsze algorytmy i wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia dzieci. Wykłady będą prowadzone przez najznakomitszych specjalistów.


A po wykładach, jak zawsze w czasie Zjazdu, serdecznie zapraszamy na wieczór artystyczny. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się oddać chociaż w części atmosferę zjazdów PTP i przywrócić poczucie, że w życiu ważne są zarówno praca, jak i wspólnie przeżywane chwile relaksu.


Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego uczestnictwa w XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – bądźmy razem, z myślą o zdrowiu wszystkich dzieci i nas samych.prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Przewodniczący Komitetu Naukowego


 

Rejestracja
Lekarz będący Członkiem PTP
(wpłata do 15.05.2021) 120.00 zł
(wpłata po 15.05.2021) 150.00 zł

Lekarz w trakcie specjalizacji 
(wpłata do 15.05.2021) 90.00 zł
(wpłata po 15.05.2021) 110.00 zł

Lekarz niebędący Członkiem PTP
(wpłata do 15.05.2021) 160.00 zł
(wpłata po 15.05.2021) 190.00 zł

Studenci medycyny i pielęgniarki 
niezależnie od terminu rejestracji 40.00 zł

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
Opłata za udział w Zjeździe zawiera:
 • Udział w wykładach online
 • Udział w dyskusjach na żywo
 • Materiały konferencyjne w wersji drukowanej lub elektronicznej
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do wirtualnych stoisk wystawców
 • 3 miesięczny dostęp do nagrań z wykładów po Zjeździe 

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,
 ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
 29 1540 1144 2114 6406 8224 0009
 Tytułem: Zjazd PTP 2021 (imię i nazwisko uczestnika/firma)

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Organizatorzy zapraszają nieodpłatnie wszystkich zarejestrowanych uczestników na uroczystość otwarcia Zjazdu.
Koszty uroczystości ponoszą organizatorzy Zjazdu, nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Udział w konferencji mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept, studenci medycyny lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ lub numeru legitymacji studenckiej.

Program ramowy

PROGRAM RAMOWY.pdf

CZWARTEK – 17 czerwca 2021 r.

SALA CZERWONA

SALA ZIELONA

SALA NIEBIESKA

8.30–9.20
Warsztaty logopedyczne 
 Zaburzenia i mowy i komunikacji u pacjentów do 6 roku życia
8.30–9.20
Warsztaty chirurgiczne
Stany nagłe w chirurgii dziecięcej
8.30–9.10
Warsztaty neonatologiczne
Jak interpretować wyniki badań serologicznych oraz badań techniką PCR w diagnostyce zakażenia CMV u niemowląt?
9.30–11.05
Warsztaty kardiologiczne
 Stany nagłe w kardiologii
9.30–11.35
Warsztaty kardiologiczne
Wady wrodzone serca od okresu płodowego do nastolatka w gabinecie pediatry
9.20–12.00
Warsztaty - Pediatra w POZ 
11.15–12.50
Warsztaty gastroenterologiczne
Problemy gastrologiczne u dzieci - w gabinecie pediatry WARSZTATY OTWARTE
11.45–12.35
Warsztaty wakcynologiczne
Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach
12.10–13.15
Warsztaty alergologiczne
Astma i alergie u dzieci
13.00–14.15
Warsztaty dermatologiczne
Problemy dermatologiczne u dzieci w gabinecie pediatry
12.45–14.00
Warsztaty alergologiczne


14.10–15:00
Warsztaty pulmonologiczne
Spirometria - jako ważny element w diagnostyce chorób płuc u dzieci

SESJE WYKŁADOWE

15.0015.20
Kaszel w dobie COVID-19 w świetle najnowszych doniesień
– prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek Wykład sponsorowany Angelini Pharma Polska
15.15–16.30
 SESJA II NEUROLOGIA

15.00–16.00
SESJA I OKULISTYKA

PIĄTEK – 18 czerwca 2021 r.

SALA CZERWONA

SALA ZIELONA

SALA NIEBIESKA

8.00– 9.06
SESJA III ALERGOLOGIA CZ. I

8.00–9.00
SESJA IV DERMATOLOGIA CZ. I

8.00–9.04
SESJA V DIABETOLOGIA

9.06–10.21
SESJA VI ALERGOLOGIA CZ. II

9.00–10.19
SESJA VII DERMATOLOGIA CZ. II

9.04–9.27
SESJA VIII OPIEKA PALIATYWNA

10.26–11.48
SESJA IX KARDIOLOGIA

10.24–12.02
SESJA X GASTROENTEROLOGIA CZ. I

9.32–10.36
SESJA XI ONKOLOGIA

 

10.36–11.40
SESJA XII PSYCHIATRIA DZIECIĘCA

11.48–11.58 PRZERWA KAWOWA
12.02–12.12 PRZERWA KAWOWA
11.40–11.50 PRZERWA KAWOWA
11.58–13.02
 SESJA XIII REUMATOLOGIA

12.12–13.44
SESJA XIV GASTROENTEROLOGIA CZ. II

 
11.50–12.33
SESJA XV GENETYKA

12.33–13.16
SESJA XVI CHIRURGIA

13.02–14.26
SESJA XVII HEMATOLOGIA CZ. I

13.21–14.43
SESJA XVIII ENDOKRYNOLOGIA CZ. I

14.26–14.46 PRZERWA NA LUNCH
13.44–14.24 PRZERWA NA LUNCH
14.43–15.03 PRZERWA NA LUNCH


15.03–15.48
SESJA XIX TRUDNE PRZYPADKI W PEDIATRII, A MOŻE CHOROBA RZADKA Sesja sponsorowanaTakeda

14.46–15.52
SESJA XX HEMATOLOGIA CZ. II

14.24–15.48
SESJA XXI NEFROLOGIA CZ. I

15.48–16.11
SESJA XXII DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

15.52–16.04 PRZERWA KAWOWA
15.48–16.00 PRZERWA KAWOWA

16.04–17.10
 SESJA XXIII IMMUNOLOGIA

16.00–17.25
SESJA XIV NEFROLOGIA CZ. II

16.11–16.54
SESJA XXV GINEKOLOGIA I SEKSUOLOGII16.54–17.29
SESJA XXVI – TRUDNE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE I GRZYBICZE W POPULACJI PEDIATRYCZNEJ
Sesja sponsorowana Pfizer
SOBOTA – 19 czerwca 2021 r.
SALA CZERWONA
SALA ZIELONA

SALA NIEBIESKA

8.00–9.22
SESJA XXVII STOMATOLOGIA

8.00–9.06
SESJA XXVIII WAKCYNOLOGIA CZ. I

8.00–9.04
SESJA XXIX ENDOKRYNOLOGIA CZ. II

9.22–9.32 PRZERWA KAWOWA


9.32–10.38
SESJA XXX PNEUMONOLOGIA CZ. I
9.06–9.42
SESJA XXXI WAKCYNOLOGIA CZ. II
9.04–10.08
SESJA XXXII CHOROBY METABOLICZNE

9.42–10.22
SESJA XXXIII – NOWOŚCI W SZCZEPIENIACH PRZECIW PNEUMOKOKOM I KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
Sesja sponsorowana Pfizer 10.22–10.40 WSPÓLNA DYSKUSJA


10.40–10.50 PRZERWA KAWOWA
10.08–10.18 PRZERWA KAWOWA
10.38–11.44
SESJA XXXIV PNEUMONOLOGIA CZ. II
10.50–12.12
SESJA XXXV ORTOPEDIA
10.18–11.22
SESJA XXXVI CHOROBY ZAKAŹNE CZ. I
11.44–11.54 PRZERWA KAWOWA
12.12–12.22 PRZERWA KAWOWA

11.54–12.58
SESJA XXXVII NEONATOLOGIA
12.22–13.44
SESJA XXXVIII ANESTEZJOLOGIA
11.22–12.43
SESJA XXXIX CHOROBY ZAKAŹNE CZ. II
 


12.43–12.53 PRZERWA KAWOWA
12.58–13.08
Preparaty pochodzenia roślinnego w COVID-19 u dzieci – dr n. med. Maria Kotowska
Wykład sponsorowany Adamed Pharma
 
12.53–13.53
SESJA XL – KOMPAS GORĄCZKA 2021 – CO NOWEGO W REKOMENDACJACH POSTĘPOWANIA W GORĄCZCE U DZIECI
Sesja sponsorowana USP Zdrowie

13.08–15.00
SESJA XLI OTOLARYNGOLOGIA
13.44–15.15 SESJA XLII
SESJA DONIESIEŃ USTNYCH
13.53–15.15
SESJA XLIII STARE I NOWE ZAGROŻENIA U DZIECI

Zamknięcie XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


INFORMACJA O DODATKOWEJ AKTYWNOŚCI K.I.D.S – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali

Spotkanie ma na celu przybliżenie działań Fundacji KIDS, która prowadzi innowacyjne projekty wdrażane w Szpitalach Dziecięcych.

Spotkanie odbędzie się w piątek 18.06.2021 o godz. 10.00 oraz w sobotę 19.06.2021 o godz. 10.00

Dostęp do spotkania poprzez stoisko wirtualne.


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu

Uroczystość otwarcia

 Wszystkich zarejestrowanych uczestników zapraszamy bezpłatnie na 

Uroczystość Otwarcia Zjazdu 
17.06.2021 


godz. 17.00 – część oficjalna

17.00–17.30 Wystąpienie Pani Profesor Teresy Jackowskiej i Pana Profesora Jarosława Pereguda-Pogorzelskiego


17.30–18.30 Wykłady inauguracyjne:


Pomiędzy medycyną a pedagogiką. Janusz Korczak wczoraj, dziś i jutro 
– dr n. społ. Marek Michalak
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
Rzecznik Praw Dziecka 2008-2019

Zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów pediatrycznych. Szczepienia profilaktyczne i ich perspektywy
– dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM

Zmiany systemowe w Polsce w kontekście pediatrii 
– dr Jerzy Gryglewicz
Ekspert ochrony zdrowia Uczelnia Łazarskiego

godz. 18.50 – występ zespołu 
Warszawskie Combo Taneczne

Jest ich siedmioro. Postanowili ocalić od zapomnienia piękne piosenki warszawskie, prezentując je we współczesnym brzmieniu i aranżacjach bliskich oryginałom. Repertuar Warszawskiego Combo Tanecznego to w przeważającej mierze piosenki przedwojenne, które 80 i więcej lat temu bawiły i wzruszały publiczność na rewiach, dansingach, a także na stołecznych ulicach i podwórkach.

Koncert będzie wyjątkowym spotkaniem z przeszłością, tradycją i nowym spojrzeniem.


Występ Zespołu Warszawskie Combo Taneczne nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. 
Koszty występu ponoszą organizatorzy Zjazdu.

WARSZTATY

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisów na warsztaty, które odbędą się w trakcie XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Prosimy zwracać uwagę na godziny oraz sale. Część warsztatów odbywa się równolegle.

Jest możliwość zapisania się na warsztaty równoległe i obejrzenia nagrań po Zjeździe. 
W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 
e-mail: sklep@czelej.com.pl, tel. +48 81 446 98 11 wew. 11-13

Uwaga! Dostęp do nagrań z warsztatów tylko dla osób, które opłaciły w nich uczestnictwo. 

Zapraszamy również do zapoznania się z tabelą prezentującą ramowy program warsztatów - TUTAJ

Liczba miejsc - ograniczona.


Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję (zakładka "Wydarzenia dodatkowe").

Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.Warsztaty logopedyczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 08:30 - 09:20 sala Czerwona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr n. hum. Anna Zając, logopeda dyplomowany, specjalista ds. rozwoju mowy i komunikacji


Zaburzenia mowy i komunikacji u pacjentów do 6 roku życia

Warsztaty chirurgiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 08:30 - 09:20 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP


Stany nagłe w chirurgii dziecięcej


Warsztaty neonatologiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 08:30 - 09:10 sala Niebieska cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD, dr n. med. Aleksandra Pietrzyk


Jak interpretować wyniki badań serologicznych oraz badań techniką PCR w diagnostyce zakażenia CMV u niemowląt?


Warsztaty. Pediatra w POZ czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 09:20 - 12:00 sala Niebieska cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: lek.med. Piotr Hartmann


Szczegółowy program warsztatów TUTAJ

Warsztaty kardiologiczne. Stany nagłe w kardiologii czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 09:30 - 11:05 sala Czerwona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner 

 

1. (Nie)dzielny wcześniak - dr n. med. Monika Wójtowicz-Marzec

2. Pozasercowa przyczyna niewydolności serca u niemowlęcia - dr n. med. Piotr Wieniawski

3. Kardiologiczna przyczyna ostrej niewydolności oddechowej - lek. med. Sebastian CiemnyWarsztaty kardiologiczne. Wady wrodzone serca od okresu płodowego do nastolatka w gabinecie pediatry czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 09:30 - 11:35 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk


1.Znaczenie badań prenatalnych w planowaniu leczenia noworodka z wadą wrodzoną serca - prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

2.Pacjent po leczeniu wady przewodozależnej - prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski

3.Pacjent z wadą przeciekową - dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

4.Pacjent z zespołem Fallota - dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Warsztaty gastroenterologiczne. Problemy gastrologiczne u dzieci - w gabinecie pediatry czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 11:15 - 12:50 sala Czerwona cena w cenie konferencji

Prowadzenie:  prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht


Zobacz program warsztatów

Warsztaty wakcynologiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 11:45 - 12:35 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach


Już teraz zachęcamy do zadawania pytań na nurtujące Państwa kwestie w temacie szczepień. Pytania prosimy wysyłać na adres: zjazdptp@czelej.com.pl 

Odpowiedzi zostaną udzielone przez Panią Profesor w trakcie wykładu.


Warsztaty alergologiczne. Astma i alergie u dzieci czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 12:10 - 13:15 sala Niebieska cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk


1. Praktyczne aspekty aerozoloterapii u dzieci. Nebulizacja u dzieci od A do Z (warsztaty z demonstracją dostępnych na rynku nebulizatorów, wskazania i zasady użytkowania) - prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
2. Jak nie diagnozować alergii - błędy w leczeniu (biorezonans i inne metody) - dr n. med. Kamil Janeczek

Warsztaty alergologiczne. Stany nagłe w alergologii czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 12:45 - 14:00 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr n. med. Łukasz Błażowski


1. Anafilaksja na pokarm. Podstawy diagnostyki alergenów przyczynowych oraz praktyczny algorytm leczenia

2. Alergie krzyżowe. Czy po zastosowaniu odczulania na alergen pierwotny, stosować dietę eliminacyjną dla alergenów krzyżowych.


Warsztaty dermatologiczne. Problemy dermatologiczne u dzieci – w gabinecie pediatry czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 13:00 - 14:15 sala Czerwona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk- Saczonek, prof. UWM oraz prof. dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk


1.Pielęgnacja skóry u małego dziecka - dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk- Saczonek, prof. UWM, lek. med. Natalia Zdanowska

2.Dermatozy noworodków - prof. dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk

Warsztaty pulmonologiczne czwartek, 17 czerwca 2021

godzina 14:10 - 15:00 sala Zielona cena 50.00zł (zawiera VAT)

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, dr n. med. Agnieszka Rustecka


Spirometria jako ważny element w diagnostyce chorób płuc u dzieci


Q&A

Do kiedy można zapisywać się na konferencję?

Udział w konferencji można zgłaszać do dnia zakończenia konferencji (19.06.2021 r.) lub do wyczerpania miejsc.


Kiedy i gdzie odbędzie się konferencja?

Konferencja „XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego” zorganizowana jest w formie kształcenia online, w postaci  warsztatów, wykładów i dyskusji, które odbędą się w dniach: od czwartku 17 czerwca od godziny 8.30 do soboty 19 czerwca do godziny 15:30. Spotkanie będzie transmitowane ze studia zorganizowanego w centrum konferencyjnym. Wykłady będą wygłoszone przez Prelegentów w formie połączeń zdalnych „na żywo” oraz w formie wystąpień Prelegentów w studiu konferencyjnym. Dyskusje poprowadzone zostaną ze studia przez Wykładowców zasiadających w Prezydium poszczególnych sesji.

Jak i gdzie będzie można obejrzeć konferencję?

Transmisja jest przeznaczona tylko dla uczestników zarejestrowanych. Będzie ją można oglądać na platformie zjazdpediatrow.conf.medvc.eu 
Do wszystkich uczestników zostanie wysłany e-mail aktywacyjny z loginem i hasłem. Linki zaczniemy wysyłać od 15.06.2021 r.

Konferencja odbywa się w 3 salach, w jaki sposób będzie można przechodzić do wybranej Sali?
W czasie konferencji będą się odbywać 3 transmisje jednocześnie, ale wyświetlać się będzie w oknie transmisji tylko jedna. Pod oknem transmisji  będą umieszczone przyciski z nazwami sal (odpowiednio: czerwona, zielona, niebieska). Uczestnik po kliknięciu w konkretny przycisk zdecyduje, z której sali transmisję w danym momencie ogląda. Wybór odpowiedniej sali jest również możliwy po kliknięciu w zakładkę TRANSMISJA LIVE lub w przypadku warsztatów – po kliknięciu w zakładkę WARSZTATY.

Jak można uczestniczyć w dyskusjach „na żywo”?

Podczas konferencji, będzie możliwość zadawania pytań na czacie. Pytania będą wyświetlały się w oknie obok transmisji konferencji. Niezależnie pytania będą mogli obserwować także Wykładowcy, którzy odpowiedzą na nie podczas dyskusji, zaplanowanych pod koniec każdej sesji.

Co to są pokoje spotkań?

Są to dodatkowe pokoje konferencyjne gdzie będą się toczyły dyskusje/ rozmowy poza transmisją np. w przypadku gdy prelegenci nie zdążą odpowiedzieć na pytania uczestników w czasie przewidzianym na dyskusje w pokojach spotkań będzie można je kontynuować. Dostęp do pokoi następuje poprzez kliknięcie w zakładkę POKOJE SPOTKAŃ na platformie konferencyjnej i wybór pokoju (czerwony, zielony, niebieski), do którego uczestnik chciałby dołączyć. Po kliknięciu w odpowiednią nazwę pokoju, w oknie dostępu do pokoju należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz nacisnąć klawisz DOŁĄCZ. Należy zezwolić przeglądarce na dostęp do mikrofonu oraz kamery. Prosimy czekać na wpuszczenie do pokoju przez moderatorów.

Dostęp do wirtualnych stoisk wystawców.

Będzie możliwy przez kliknięcie logo firmy, znajdujące się pod oknem transmisji lub przez zakładkę zatytułowaną WIRTUALNE STOISKA.

Sesja plakatowa

Wszystkie zgłoszone plakaty zostaną umieszczone na platformie w zakładce SESJA PLAKATOWA. Uczestnik zobaczy tam wszystkie plakaty. Po kliknięciu na dany plakat otworzy się okno zawierające metryczkę: tytuł pracy, autor (autorzy), afiliacje, krótkie streszczenie, kontakt do autora. Będzie możliwość także powiększenia plakatu, w celu jego dokładnego obejrzenia oraz zadania pytania autorowi plakatu przez czat.

W jaki sposób można sprawdzić dostosowanie łącza internetowego oraz przeglądarki do transmisji?

Minimalne parametry do oglądania transmisji to: pobieranie 2,5 Mbit/s i 6 Mbit/s dla jakości full HD. Rekomendujemy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Chrome, Firefox, Safari oraz Microsoft Edge. Testy łącza można wykonać na stronie: https://www.speedtest.net/

Dlaczego podczas uruchomienia transmisji na żywo obraz się zacina i nie działa płynnie?

Możliwe przyczyny:

 • niewystarczająca prędkość łącza internetowego
 • niewystarczające parametry techniczne urządzenia odbiorcy (słaby procesor lub karta graficzna, nieaktualizowany system)
 • oprogramowanie blokujące reklamy lub antywirusowe
 • nadawca sygnału ma problemy techniczne z komputerem lub łączem

Co można zrobić:

 • upewnić się, że prędkość łącza internetowego jest wystarczająca,
 • w przypadku Internetu dostarczanego przez sieć komórkową, najlepiej jest przełączyć urządzenie do sieci lokalnej (przewód, WiFi),
 • uruchomić transmisję w innych przeglądarkach, np. Chrome, Firefox, Safari oraz Microsoft Edge
 • pozamykać na urządzeniu wszystkie aplikacje działające w tle, a także otwarte karty przeglądarki
 • spróbować obniżyć jakość obrazu (jeżeli jest taka możliwość)


Co zrobić, gdy dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem?

Można odświeżyć  stronę przy pomocy skrótu Ctrl+F5 lub Cmd+R na komputerze Apple. W razie potrzeby w sprawie trudności technicznych, najlepiej korzystać z okna do zadawania pytań „Pomoc techniczna” (na portalu).

Czy Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne?

TAK, Uczestnikowi przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie godzin wykładów merytorycznych oraz dyskusji – Uczestnik otrzyma 15 punktów edukacyjnych. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zalogowanie się Uczestnika na platformie (kliknięcie indywidualnego linku aktywującego transmisję konferencji), na której wydarzenie będzie transmitowane oraz uczestnictwo zarówno w wykładach, jak i dyskusjach. Certyfikat określający liczbę punktów przyznanych za udział w konferencji zostanie wysłany Uczestnikowi do 14 dni roboczych od zakończenia konferencji, na adres e-mail podany podczas rejestracji. Student medycyny/pielęgniarka nie są uprawnieni do otrzymania certyfikatu określającego liczbę punktów edukacyjnych. Organizator może wystawić certyfikat uczestnictwa (bez punktów edukacyjnych), na życzenie obu grup osób. Prosimy o informację w tej sprawie na adres e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

Czy uczestnicy warsztatów również otrzymają punkty edukacyjne?

TAK, uczestnikom warsztatów również przysługują punkty edukacyjne. Za każdy warsztat uczestnik otrzyma oddzielny certyfikat.

Dostęp do nagrań z wykładów i warsztatów po konferencji.

Nagrania wykładów z konferencji zostaną udostępnione na platformie transmisyjnej konferencji od 09.07.2021 r. – gdzie będą dostępne przez okres 3 miesięcy  do 9.10.2021 r.

Dostęp umożliwi Państwu login i hasło, otrzymane przed konferencją (służące wcześniej do oglądania transmisji).

Wybrane warsztaty/wykłady mogą nie być nagrywane i nie zostać udostępnione po Zjeździe. Informację na ten temat znajdą Państwo przy danym wykładzie.

Kiedy Uczestnik otrzyma materiały konferencyjne?

Materiały konferencyjne będą dostępne na platformie konferencyjnej do pobrania dla wszystkich Uczestników konferencji w zakładce INFORMACJE/DO POBRANIA. Dodatkowo pakiet z materiałami zawierający: wydanie specjalne „Przeglądu Pediatrycznego”, ulotki reklamowe sponsorów, notatnik + długopis - zostaną rozesłane do uczestników (którzy przekażą wydawnictwu adres pocztowy) drogą pocztową po Zjeździe.

Uroczystość otwarcia Zjazdu, jak mogę w nim uczestniczyć

Wszystkich Uczestników konferencji , zapraszamy bezpłatnie do uczestnictwa w uroczystym otwarciu Zjazdu. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie konferencyjnej w czwartek 17 czerwca 2021 od godziny 17:00. Wykłady inauguracyjne będą transmitowane również na kanale youtube Zjazdu. Natomiast koncert tylko na platformie konferencyjnej, dla zarejestrowanych uczestników. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Zjazdu w zakładce UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA. Dostęp do koncertu umożliwi Państwu login i hasło, otrzymane przed konferencją (służące do oglądania transmisji konferencji).

Uwaga! Występ Zespołu Warszawskie Combo Taneczne nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Koszty występu ponoszą organizatorzy Zjazdu.


Wieczór artystyczny

Wieczór artystyczny towarzyszący XXXVI Zjazdowi PTP odbędzie się 18 czerwca o godz. 19.00. Wieczór artystyczny to spektakl teatralny online – wydarzenie płatne, koszt uczestnictwa: 60 zł (z VAT)  oraz wycieczka online do muzeum – dostęp dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.  Oba wydarzenia będą dostępne na platformie konferencyjnej, odpowiednio w zakładce ATRAKCJE: SPEKTAKL  i  ATRAKCJE:WYCIECZKA ONLINE. Spektakl będzie dostępny tylko dla osób, które opłacą wydarzenie. Będzie on aktywny przez 24h od piątku 18 czerwca od godz. 19:00 do soboty 19 czerwca do godz. 19:00

Uwaga! Wieczór artystyczny nie jest częścią konferencji i jest finansowany wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej. Wieczór artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


Treningi ćwiczeń

Zaplanowaliśmy zestawy ćwiczeń, które mają na celu aktywację i rozluźnienie mięśni całego ciała, mobilizację kręgosłupa oraz pomogą Uczestnikom w zrelaksowaniu się.

Proponujemy treningi krótkie (5 min) do wykorzystania w przerwach pomiędzy wykładami oraz treningi dłuższe (15 min) do wykonania po całym dniu wytężonego wysiłku umysłowego, a także długiego przebywania w pozycji siedzącej. Treningi umieszczone zostaną na platformie konferencyjnej w zakładce ATRAKCJE: AKTYWNA PRZERWA.

Uwaga! Treningi ćwiczeń nie są częścią konferencji i są finansowane wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej. Treningi ćwiczeń nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Abstrakty

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłoszonych prac do Sesji Plakatowej i Sesji doniesień ustnych.


TERMINY

 • zgłaszanie abstraktów: termin przedłużony do 15.04.2021 r. 
 • recenzowanie prac: do 30.04.2021 r. 
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: 15.05.2021 r.  z przyczyn niezależnych od Organizatorów termin przesunięty na 18.05.2021 r.
 • nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Zjazdu: 30.05.2021 r.


WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRAC 

 • Wskazówki dot. przygotowania i przesłania prac zakwalifikowanych do sesji plakatowej  - pobierz
 • Wskazówki dot. przygotowania i przesłania prac zakwalifikowanych do sesji ustnej  - pobierz

WYTYCZNE PREZENTACJI PRAC W SESJI PLAKATOWEJ

 • Wskazówki dot. prezentacji prac zakwalifikowanych do sesji plakatowej  - pobierz


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC

 • Wykaz prac oryginalnych zakwalifikowanych  do prezentacji na XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - pobierz


Ważne! 

 • Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Zjazd co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę. 
 • Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 


REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Aktywna przerwa – treningi ćwiczeń

Treningi ćwiczeń*
(rozluźnienie mięśni, mobilizacja kręgosłupa, relaks)
Czwartek – 17.06.2021
Piątek – 18.06.2021
Sobota – 19.06.2021Zaplanowaliśmy zestawy ćwiczeń, które mają na celu aktywację i rozluźnienie mięśni całego ciała oraz mobilizację kręgosłupa. Przedstawione zostaną również techniki, które pomogą Uczestnikom w zrelaksowaniu się.
Będą to treningi krótkie (5 min) do wykorzystania
w przerwach pomiędzy wykładami oraz treningi dłuższe (15 min) do wykonania po całym dniu wytężonego wysiłku umysłowego, a także długiego przebywania w pozycji siedzącej. Poprowadzi je Pani Katarzyna Molińska – certyfikowany trener personalny, instruktor fitness, nauczyciel metody Pilates.


Dostęp bezpłatny na platformie konferencyjnej w zakładce „Aktywna przerwa”.

Wieczór artystyczny

               Wieczór artystyczny towarzyszący XXXVI Zjazdowi PTP

18.06.2021 o godz. 19.00.

Koszt uczestnictwa: 60 zł (z VAT)


SPEKTAKL TEATRALNY ONLINE – dostęp 24h

Uczestników zapraszamy serdecznie do obejrzenia spektaklu „Deprawator” w reżyserii Macieja Wojtyszki

– przedstawienia, które jest wystawiane w Teatrze Polskim w Warszawie.


Najlepszą rekomendacją spektaklu są recenzje:W obsadzie spektaklu znalazła się plejada polskich aktorów, którzy wcielają się w swoje role w sposób mistrzowski. 
Zachwyca Andrzej Seweryn jako zarozumiały Witold Gombrowicz. Znakomita, pełna wdzięku jest w swojej roli Magdalena Zawadzka. Uśmiech na twarzy widzów wywołuje rola Wojciecha Malajkata. Swoją klasą zachwyca Grażyna Barszczewska. Świetna jest muzyka Piotra Mossa i scenografia Piotra Dobrzyckiego.
Spektakl w Teatrze Polskim zrobiony jest w starym dobrym stylu, z aktorstwem najwyższej klasy. Uczta teatralna. Pozycja obowiązkowa.”

Maciej Łukomski, strefalifestyle.pl, 01.10.2018


W "Deprawatorze" grają aktorzy dysponujący po prostu znakomitym warsztatem. Wiedzą, co mówią i do kogo, a także z jak trudnym zadaniem muszą się zmierzyć. Stworzenie portretu polskiej inteligencji, pokazanie w znanych pisarzach ludzi z ich słabościami, i wreszcie zagranie tego w sposób prawdziwy i lekko sarkastyczny, to duża sztuka. Ale skoro przedstawienie reżyserował tak dowcipny i mądry człowiek jak Maciej Wojtyszko, to musiało się to udać. Obejrzenie "Deprawatora" to przyjemność, obowiązek nie tylko dla inteligenta i prawdziwa intelektualna przygoda.”

 Magda Kuydowicz, Teatr dla Wszystkich, 26.09.2019
Zapraszamy na stronę przedstawienia: TUTAJ


WYCIECZKA ONLINE DO MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
Zapraszamy wszystkich uczestników Zjazdu w piątek wieczorem.W wyobraźni wielu z nas Fryderyk Chopin zapisał się jako cherlawy suchotnik, jednak zanim choroba odcisnęła na nim okrutne piętno, był tryskającym humorem człowiekiem gromadzącym wokół siebie krąg przyjaciół. Od młodych lat nie tylko koncertował i komponował, ale także poddawany był rozmaitym kuracjom, których przebieg niejednokrotnie relacjonował w listach do bliskich. Uzupełnieniem tych bezcennych przekazów są wyimki z ówczesnej prasy. O mniej, lub całkiem nieznanych faktach z życia leczącego się wirtuoza opowiedzą pracownicy Muzeum Fryderyka Chopina – Paweł Bień i Marek Łuszczyk.Wydarzenia dodatkowe nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


Patronat i Komitet Honorowy

Patronat Honorowy

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy


Komitet Honorowy


Minister Zdrowia
Adam Niedzielski
Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
Tomasz Latos

Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
Beata Małecka-Libera


Wojewoda Mazowiecki
Konstanty Radziwiłł
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik
Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Rafał Trzaskowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Prof. dr hab. med. Andrzej MatyjaRektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong


Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Pierwszy Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 


CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med.  Artur Mazur – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
dr n. med.  Anna Turska-Kmieć - Sekretarz
prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
prof. dr hab. n. med.  Danuta Zwolińska
dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki
dr n. med.  August Wrotek

Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk - Przewodniczący
dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD – Wiceprzewodnicząca
dr n. med. Tomasz Jarmoliński - Sekretarz
dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Członkowie Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak
prof. dr hab. n. med. Dorota Sands
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Ewa Sawicka, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik, prof. IMiDz
dr hab. n. med. Wojciech Hautz
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
dr hab. n. med. Małgorzata Pac, prof. IPCZD
dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
dr hab. n. med. Barbara Remberk
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
dr. n. med. Małgorzata Wielopolska

Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Pierwszy Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii


CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki - Wiceprzewodniczący
dr n. med. Małgorzata Wielopolska - Wiceprzewodnicząca
dr n. med. August Wrotek - Sekretarz
dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD - Skarbnik
dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka
dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki
dr n. med. Mirosława Sielska-Wojtaszek
dr n. med. Anna Turska-Kmieć
dr n. med. Łukasz Dembiński
lek. Agata Będzichowska
lek. med. Piotr Hartmann
lek. med. Robert Kuszyński
lek. med. Marcin Partyka
lek. med. Joanna Załęska-Ponganis

Sponsorzy

SPONSOR STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY


SPONSOR WSPIERAJĄCY
SPONSOR
Partnerzy

Patroni Medialni

Przegląd Pediatryczny Pediatria Polska Forum Pediatrii Świat Medycyny i Farmacji Terapia Puls Medycyny Standardy Medyczne Pediatria LekInfo Gazeta Lekarska Pediatria po Dyplomie

Partner Techniczny

Medvc PCSS

INFARMA

INFARMA

Organizator

   Organizator:

   Polskie Towarzystwo Pediatryczne   
   Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
   ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa


   Organizator wykonawczy:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

   Biuro organizacyjne Zjazdu:
   Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
   ul. Saska 9J, 03-968 Warszawa

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

e-mail: sklep@czelej.com.pl

+48 81 446 98 11 wew. 11-13

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Kontakt ws. organizacyjnych:

e-mail: zjazdptp@czelej.com.pl

+48 22 616 60 52